சிகிச்சையளிக்க மகனை அனுப்பிவிட்டு டூட்டி நேரத்தில் லூட்டி அடித்த அரசு மருத்துவமனை தலைமை டாக்டர்

சிகிச்சையளிக்க மகனை அனுப்பிவிட்டு டூட்டி நேரத்தில் லூட்டி அடித்த அரசு மருத்துவமனை தலைமை டாக்டர்...
x

சிகிச்சையளிக்க மகனை அனுப்பிவிட்டு டூட்டி நேரத்தில் லூட்டி அடித்த அரசு மருத்துவமனை தலைமை டாக்டர்


Next Story

மேலும் செய்திகள்