"இப்படி ஒரு முதல்வர் கிடைக்கமாட்டாரானு தமிழக மக்கள் ஏங்குனாங்க..!!" முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு

"இப்படி ஒரு முதல்வர் கிடைக்கமாட்டாரானு தமிழக மக்கள் ஏங்குனாங்க..!!" முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு
x

"இப்படி ஒரு முதல்வர் கிடைக்கமாட்டாரானு தமிழக மக்கள் ஏங்குனாங்க..!!" முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு


Next Story

மேலும் செய்திகள்