இனி சென்னை ஓ.எம்.ஆர். சாலையில் டிராப்பிக்கே இருக்காது...

ஐடிகாரிடாராக விளங்கும் சென்னை ஒஎம்ஆரில் இன்னும் மூன்று ஆண்டுக்குள் மெட்ரோ ரயில் சேவை அறிமுகமாகவுள்ள நிலையில்...
x

இனி சென்னை ஓ.எம்.ஆர். சாலையில் டிராப்பிக்கே இருக்காது...

ஐடிகாரிடாராக விளங்கும் சென்னை ஒஎம்ஆரில் இன்னும் மூன்று ஆண்டுக்குள் மெட்ரோ ரயில் சேவை அறிமுகமாகவுள்ள நிலையில், அதற்கான பணிகள் விரைவில் தொடங்கவுள்ளன. இது குறித்து அலசுகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு...


Next Story

மேலும் செய்திகள்