"இனிமேல் என்னை யாரும் கிண்டல் பண்ண மாட்டாங்க..." - சிறுமி வாழ்வில் ஒளியேற்றிய தமிழக அரசு

x

"இனிமேல் என்னை யாரும் கிண்டல் பண்ண மாட்டாங்க..." - சிறுமி வாழ்வில் ஒளியேற்றிய தமிழக அரசு

முகச்சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி தான்யாவுக்கு தமிழக அரசின் உதவியில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை முடிந்து அவர் இன்று வீடு

திரும்பினார்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்