"இதே கல்லூரியில் சிறைவாசியாக வந்து பரீட்சை எழுதினேன்" - மேடையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் உடைத்த உண்மை

"இதே கல்லூரியில் சிறைவாசியாக வந்து பரீட்சை எழுதினேன்" - மேடையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் உடைத்த உண்மை...
x

"இதே கல்லூரியில் சிறைவாசியாக வந்து பரீட்சை எழுதினேன்" - மேடையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் உடைத்த உண்மை


Next Story

மேலும் செய்திகள்