"நான் அலறவும் இல்ல..!! அழுகவும் இல்ல..!! ஆவேசமாக பதிலடி கொடுத்த தமிழிசை சௌந்தரராஜன்

x

"நான் அலறவும் இல்ல..!! அழுகவும் இல்ல..!! ஆவேசமாக பதிலடி கொடுத்த தமிழிசை சௌந்தரராஜன்

"நான் அலறவும் இல்ல.. அழுகவும் இல்ல..!! புலியை முறத்தால் அடித்த தமிழச்சியின் பரம்பரையில் வந்தவள் நான்..!!" பத்திரிகை செய்தி - ஆவேசமாக பதிலடி கொடுத்த

தமிழிசை சௌந்தரராஜன்


Next Story

மேலும் செய்திகள்