"குடியரசு தலைவர் ஆக போறேன், 4,809 கோடி கடன் வேணும்..!" ரிசர்வ் வங்கியை அலற விட்ட தமிழர்..!

"குடியரசு தலைவர் ஆக போறேன், 4,809 கோடி கடன் வேணும்..!" ரிசர்வ் வங்கியை அலற விட்ட தமிழர்..!
x

"குடியரசு தலைவர் ஆக போறேன், 4,809 கோடி கடன் வேணும்..!" ரிசர்வ் வங்கியை அலற விட்ட தமிழர்..!


Next Story

மேலும் செய்திகள்