"கை வேற அரிக்குதே.. இவனுங்க வேற போ மாட்றானுங்களே - பழக்கடையை சுத்தி சுத்தி வந்த நபர் செய்த காரியம்

"கை வேற அரிக்குதே.. இவனுங்க வேற போ மாட்றானுங்களே - பழக்கடையை சுத்தி சுத்தி வந்த நபர் செய்த காரியம்...
x

"கை வேற அரிக்குதே.. இவனுங்க வேற போ மாட்றானுங்களே - பழக்கடையை சுத்தி சுத்தி வந்த நபர் செய்த காரியம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்