"அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்க வேண்டாம்"-மேடையில் சற்று கோபம் அடைந்த அமைச்சர் கே.என்.நேரு

x

"அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்க வேண்டாம்"-மேடையில் சற்று கோபம் அடைந்த அமைச்சர் கே.என்.நேரு

அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்கள்

மேடையில் சற்று கோபம் அடைந்த அமைச்சர் கே.என்.நேரு

"அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்க வேண்டாம்"

"ஒப்பந்ததாரர்கள் பிரச்சினையை கூறினால் போதும்"

ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு அறிவுறுத்திய அமைச்சர்

தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கில் அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர்களை அமைச்சர் கே.என்.நேரு கடிந்து கொண்டார். அந்த காட்சியை தற்போது பார்ப்போம்....


Next Story

மேலும் செய்திகள்