"ஆட்சியாளர்களை போல் செயல்படவில்லை" -முன்னாள் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி விமர்சனம்

x

"ஆட்சியாளர்களை போல் செயல்பட வில்லை" -முன்னாள் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி விமர்சனம


Next Story

மேலும் செய்திகள்