தொழில் முனைவோராக மாறிய பழங்குடியின பெண்கள்! கை பையில் கண் கவர் ஓவியம்.

x

இளம் தொழில் முனைவோராக மாறிய பழங்குடியின பெண்கள்

பாரம்பரியமிக்க ஓவியங்களை துணி பைகளில் வரைந்து அசத்தல்

பழங்குடியின பெண்களின் கண்களைக் கவரும் கைவண்ணம்

கண்டவுடன் வாங்கத் தூண்டும் ஓவியங்களுடன் கூடிய பைகள்


Next Story

மேலும் செய்திகள்