இட்லி பாட்டிக்கு இன்ப அதிர்ச்சி - அன்னையர் தினத்தில் அன்புப்பரிசு அளித்த ஆனந்த மஹிந்திரா

ஒரு ரூபாய்க்கு இட்லி விற்கும், 85 வயது பாட்டிக்கு, அன்னையர் தினத்தில் ஆனந்த மஹிந்திரா அளித்த இன்பஅதிர்ச்சி.
x
இட்லி பாட்டிக்கு இன்ப அதிர்ச்சி - அன்னையர் தினத்தில் அன்புப்பரிசு அளித்த ஆனந்த மஹிந்திரா

ஒரு ரூபாய்க்கு இட்லி விற்கும், 85 வயது பாட்டிக்கு, அன்னையர் தினத்தில் ஆனந்த மஹிந்திரா அளித்த இன்பஅதிர்ச்சி.

Next Story

மேலும் செய்திகள்