"கீழடியில் நிரந்தர பொருட்காட்சி அமைக்கப்படும்"

கீழடியில் நிரந்தர பொருட்காட்சி அமைக்கப்பட உள்ளதாக தமிழ் வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.
x
 கீழடியில் நிரந்தர பொருட்காட்சி அமைக்கப்பட உள்ளதாக தமிழ் வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்