முட்டித் தள்ளிய முரட்டுக்காளை - அடக்கி காட்டிய வீரத்தமிழன் - பரபரப்பு காட்சிகள்...

இடம்: திருக்கானூர், தஞ்சை களத்தில் ஆக்ரோஷம் காட்டிய காளை. முட்டித் தள்ளிய முரட்டுக்காளை - அடக்கி காட்டிய வீரத்தமிழன் - பரபரப்பு ஜல்லிக்கட்டு காட்சிகள்...
x
இடம்: திருக்கானூர், தஞ்சை களத்தில் ஆக்ரோஷம் காட்டிய காளை. முட்டித் தள்ளிய முரட்டுக்காளை - அடக்கி காட்டிய வீரத்தமிழன் - பரபரப்பு ஜல்லிக்கட்டு காட்சிகள்...


Next Story

மேலும் செய்திகள்