"ஓ.பி.சி-க்கு 27% இட ஒதுக்கீடு செல்லும்" - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி

மருத்துவ, பல் மருத்துவ பட்ட படிப்பு மாணவர் சேர்க்கையில் 27 சதவீத இட ஒதுக்கீடு செல்லும் - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
x
மருத்துவ, பல் மருத்துவ பட்ட படிப்பு மாணவர் சேர்க்கையில் 27 சதவீத இட ஒதுக்கீடு செல்லும் - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் ஓ.பி.சி. பிரிவினருக்கு 27% இட ஒதுக்கீடு அறிவிக்கை செல்லும்

Next Story

மேலும் செய்திகள்