"ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் முந்தைய உறுப்பினர்களுக்கு நிதி, வரி பற்றி தெரியாது " - தமிழக நிதியமைச்சர்

ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் முன்பு தமிழகத்தின் சார்பில் உறுப்பினராக இருந்தவருக்கு நிதி மற்றும் வரியை பற்றி அவ்வளவாக தெரியாது என தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்
x
ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் முன்பு தமிழகத்தின் சார்பில் உறுப்பினராக இருந்தவருக்கு நிதி மற்றும் வரியை பற்றி அவ்வளவாக தெரியாது என தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்

Next Story

மேலும் செய்திகள்