23 மாவட்டங்கள்- நகை, ஜவுளி கடைகளுக்கு அனுமதி

தமிழகத்தில் வகை இரண்டில் உள்ள 23 மாவட்டங்களுக்கு கூடுதல் தளர்வுகளை அறிவித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
x
23 மாவட்டங்கள்- நகை, ஜவுளி கடைகளுக்கு அனுமதி

தமிழகத்தில் வகை இரண்டில் உள்ள 23 மாவட்டங்களுக்கு கூடுதல் தளர்வுகளை அறிவித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். 


Next Story

மேலும் செய்திகள்