இன்று தந்தையர் தினம்... அன்பின் கரடு முரடான ஓவியம்...

வாழ்க்கைப் பயணத்தில் சந்திக்கும் முதல் ஹீரோ அப்பா... அப்பாக்களைக் கொண்டாட வருடம் முழுவதும் போதாது என்றாலும், வருடந்தோறும் ஜூன் 3ஆம் வார ஞாயிற்றுக் கிழமை தந்தையர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
இன்று தந்தையர் தினம்... அன்பின் கரடு முரடான ஓவியம்...
x
இன்று தந்தையர் தினம்... அன்பின் கரடு முரடான ஓவியம்... 

வாழ்க்கைப் பயணத்தில் சந்திக்கும் முதல் ஹீரோ அப்பா... அப்பாக்களைக் கொண்டாட வருடம் முழுவதும் போதாது என்றாலும், வருடந்தோறும் ஜூன் 3ஆம் வார ஞாயிற்றுக் கிழமை தந்தையர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.  

Next Story

மேலும் செய்திகள்