"ரம்ஜான் பண்டிகை - 50000 பேருக்கு அத்தியாவசிய பொருள் தயார்"-ஸ்ரீநகர் மாவட்ட ஆட்சியர்

ஜம்மு - காஷ்மீரில், ரம்ஜான் பண்டிகைக்காக 50 ஆயிரம் பேருக்கு வழங்கும் வகையில், அத்தியாவசிய பொருள்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக, ஸ்ரீநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
ரம்ஜான் பண்டிகை - 50000 பேருக்கு அத்தியாவசிய பொருள் தயார்-ஸ்ரீநகர் மாவட்ட ஆட்சியர்
x
ஜம்மு - காஷ்மீரில், ரம்ஜான் பண்டிகைக்காக 50 ஆயிரம் பேருக்கு வழங்கும் வகையில், அத்தியாவசிய பொருள்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக, ஸ்ரீநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார். ஊரடங்கால் மக்கள் வெளியே வராத நிலையில், அவர்களுக்கு
அத்தியாவசியப் பொருள்கள் வழங்கப்படும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்