உச்சம் தொட்ட ஜூன் மாத ஜிஎஸ்டி வசூல் : தமிழகம் கொடுத்தது எவ்வளவு? - எத்தனையாவது இடம்?

ஜுன் மாத ஜி.எஸ்.டி வரி வசூல் 1.44 லட்சம் கோடி ரூபாயாக, கடந்த ஆண்டு ஜூன் வசூலை விட 56 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது...
x

உச்சம் தொட்ட ஜூன் மாத ஜிஎஸ்டி வசூல் : தமிழகம் கொடுத்தது எவ்வளவு? - எத்தனையாவது இடம்?

ஜுன் மாத ஜி.எஸ்.டி வரி வசூல் 1.44 லட்சம் கோடி ரூபாயாக, கடந்த ஆண்டு ஜூன் வசூலை விட 56 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்