வடக்கு டூ தெற்கு டெல்லி வரை... தீவிரமாகும் 'புல்டோசர் அரசியல்'

டெல்லி அரசியல் களத்தில் பூதாகரமாக வெடித்துள்ள புல்டோசர் விவகாரம், தேசிய அளவில் பேசப்பட காரணம் என்ன? என்பதை அலசுகிறது.
x
வடக்கு டூ தெற்கு டெல்லி வரை... தீவிரமாகும் 'புல்டோசர் அரசியல்'

டெல்லி அரசியல் களத்தில் பூதாகரமாக வெடித்துள்ள புல்டோசர் விவகாரம், தேசிய அளவில் பேசப்பட காரணம் என்ன? என்பதை அலசுகிறது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்