"சனாதன மாநாட்டுக்கு நிதி வழங்கியது யார்.. உள்துறை விசாரணை?".. என்ன சொல்ல போகிறது உச்ச நீதிமன்றம்?

x

"சனாதன மாநாட்டுக்கு நிதி வழங்கியது யார்.. உள்துறை விசாரணை?".. என்ன சொல்ல போகிறது உச்ச நீதிமன்றம்?


Next Story

மேலும் செய்திகள்