உங்களை மட்டும் கொசுக்கள் அதிகம் கடிக்கிறதா? காரணம் சொல்லும் புதிய ஆய்வு முடிவு

x

உங்களை மட்டும் கொசுக்கள் அதிகம் கடிக்கிறதா? காரணம் சொல்லும் புதிய ஆய்வு முடிவு

வீட்டில் பல பேர் பக்கத்தில் இருந்தாலும், இந்த கொசுகள் என்னைத் தான் அதிகம் கடிக்கிறது என எப்போதாவது நீங்கள் நினைத்தது உண்டா? குறிப்பிட்ட சிலரை கொசுக்கள் தேடிச்சென்று அதிகம் கடிக்குமா? அதற்கான காரணம் என்ன என்பதை சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று கண்டறிந்துள்ளது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்