தடுப்பூசி பற்றாக்குறையை தீர்க்க புது வியூகம்

ஒரு டோஸ் மட்டும் போதுமானதாக இருக்கும், ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக் லைட் தடுப்பூசிக்கு அங்கீகாரம் பெறும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது.
தடுப்பூசி பற்றாக்குறையை தீர்க்க புது வியூகம்
x
ஒரு டோஸ் மட்டும் போதுமானதாக இருக்கும், ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக் லைட் தடுப்பூசிக்கு அங்கீகாரம் பெறும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன் மூலம் தடுப்பூசி பற்றாக்குறை தீர்க்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Next Story

மேலும் செய்திகள்