"சாம்பல் கரையும் வார்த்தை கரையுமா" இறந்தும் ரசிகர்கள் இதயங்களில் வாழும் மாபெரும் கவிஞன் நா.முத்துக்குமாரின் 6ம் ஆண்டு நினைவுதினம் இன்று

ஆயிரத்து 500 பாடல்களுக்கு மேல் எழுதி பல விருதுகளைப் பெற்ற பாடலாசிரியர் நா.முத்துக்குமாரின் 6ம் ஆண்டு நினைவுதினம் இன்று..
x

"சாம்பல் கரையும் வார்த்தை கரையுமா" இறந்தும் ரசிகர்கள் இதயங்களில் வாழும் மாபெரும் கவிஞன் நா.முத்துக்குமாரின் 6ம் ஆண்டு நினைவுதினம் இன்று


ஆயிரத்து 500 பாடல்களுக்கு மேல் எழுதி பல விருதுகளைப் பெற்ற பாடலாசிரியர் நா.முத்துக்குமாரின் 6ம் ஆண்டு நினைவுதினம் இன்று...


Next Story

மேலும் செய்திகள்