தவறான உறவுகளை தோலுரிக்கும் 'காலமும் கெட்டுப் போச்சு...' பாடல் வரிகள்...

''டைட்டானிக் காதலும் கவிழ்ந்து போகும்'' திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ''காலமும் கெட்டுப் போச்சு...'' என்ற பாடல், இன்றைய தவறான உறவுகளை தோலுரித்துக் காட்டியுள்ளது.
தவறான உறவுகளை தோலுரிக்கும் காலமும் கெட்டுப் போச்சு... பாடல் வரிகள்...
x
''டைட்டானிக் காதலும் கவிழ்ந்து போகும்'' திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ''காலமும் கெட்டுப் போச்சு...'' என்ற பாடல், இன்றைய தவறான உறவுகளை தோலுரித்துக் காட்டியுள்ளது. 

Next Story

மேலும் செய்திகள்