நீங்கள் தேடியது "World Badminton Championships Historic record holder Kitambi Srikanth"

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி - வரலாற்று சாதனை படைத்தார் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த்
20 Dec 2021 2:23 AM GMT

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி - வரலாற்று சாதனை படைத்தார் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த்

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதி போட்டியில் இந்திய வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் வெள்ளி வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.