நீங்கள் தேடியது "Private Ambulance"

240 கிலோ மீட்டர் 3 மணி நேரத்தில் கடந்த ஆம்புலன்ஸ்
5 Aug 2019 8:07 PM GMT

240 கிலோ மீட்டர் 3 மணி நேரத்தில் கடந்த ஆம்புலன்ஸ்

வாட்ஸ்-ஆப் குழு மூலம் இணைந்த ஓட்டுநர்களின் கூட்டு முயற்சியால், ஒர் குழந்தை காப்பாற்றப்பட்டது.