நீங்கள் தேடியது "Gurdaspur"

தேரா பாபா நானக் குருத்வாரா : மன்மோகன் சிங்கை வரவேற்ற பிரதமர் மோடி
9 Nov 2019 8:18 PM GMT

தேரா பாபா நானக் குருத்வாரா : மன்மோகன் சிங்கை வரவேற்ற பிரதமர் மோடி

சீக்கியர் தலைப்பாகையுடன் பிரதமர் மோடி