நீங்கள் தேடியது "Ganges Devotees Devout pilgrims"

நோய் தீர்க்கும் பாபாங்குசா ஏகாதசி : கங்கையில் புனித நீராடிய பக்தர்கள்
8 Nov 2019 5:16 AM GMT

நோய் தீர்க்கும் பாபாங்குசா ஏகாதசி : கங்கையில் புனித நீராடிய பக்தர்கள்

ஐப்பசி வளர்பிறையில் வரும் பாபாங்குசா ஏகாதசியை யொட்டி, உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசி கங்கையில், பக்தர்கள் புனித நீராடினர்.