நீங்கள் தேடியது "Fisherman Happy"

மீனவர்கள் வலையில் அதிகளவில் சிக்கிய மீன்கள் : புயலுக்கு பின் கடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி
11 Nov 2019 4:04 AM GMT

மீனவர்கள் வலையில் அதிகளவில் சிக்கிய மீன்கள் : புயலுக்கு பின் கடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில், புயலுக்கு பின் ஆழ்கடலில் சகஜநிலை திரும்பி உள்ள நிலையில், மீனவர்களின் வலையில் அதிகளவில் மீன்கள் சிக்கி உள்ளது.