நீங்கள் தேடியது "Earth Pic"

சந்திரயான் 2 விண்கலம் எடுத்த பூமியின் 5 புகைப்படங்கள் - அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டது இஸ்ரோ
4 Aug 2019 12:18 PM GMT

சந்திரயான் 2 விண்கலம் எடுத்த பூமியின் 5 புகைப்படங்கள் - அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டது இஸ்ரோ

நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள சந்திரயான்-இரண்டு விண்கலம் விண்ணில் இருந்து பூமியை புகைப்படமெடுத்து அனுப்பியுள்ளது.