நீங்கள் தேடியது "America Officer Refuge Dog Luna"

20 குட்டிகளை ஈன்ற தெரு நாய் : லூனா என பெயரிட்டு அடைக்கலம் கொடுத்த அதிகாரிகள்
3 Aug 2019 1:05 PM GMT

20 குட்டிகளை ஈன்ற தெரு நாய் : லூனா என பெயரிட்டு அடைக்கலம் கொடுத்த அதிகாரிகள்

அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில், தெரு நாய் ஒன்று 20 குட்டிகளை ஈன்றது.