தமிழகத்தில் எங்கேயும் மருந்து தட்டுப்பாடு இல்லை - மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

தமிழகத்தில் எங்கேயும் மருந்து தட்டுப்பாடு இல்லை - மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்
தமிழகத்தில் எங்கேயும் மருந்து தட்டுப்பாடு இல்லை - மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்