குறுகிய கால கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தியது ரிசர்வ் வங்கி

ரிசர்வ் வங்கி வங்கிகளுக்கு வழங்கும் கடன்களுக்கான ரெப்போரட் விகிதம் 5.40% ஆக உயர்வு...
x

குறுகிய கால கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை 4.9%ல் இருந்து 5.4%ஆக உயர்த்தியது ரிசர்வ் வங்கி

ரிசர்வ் வங்கி வங்கிகளுக்கு வழங்கும் கடன்களுக்கான ரெப்போரட் விகிதம் 5.40% ஆக உயர்வு - ரெப்போ வட்டி விகிதம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்