ஆ.ராசா குறித்து கேட்ட கேள்வி "அதுக்கு அவர்தான்..."சீமான் சீற்றம்..!

x

ஆ.ராசா குறித்து கேட்ட கேள்வி "அதுக்கு அவர்தான்..."சீமான் சீற்றம்..!

தமிழை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறீர்கள்

ஆனால் புதிய கல்வி கொள்கையை அமல்படுத்துகிறீர்கள்

வணிக நிறுவனங்களின் பெயர்களை கூட தமிழில் வைப்பதில்லைNext Story

மேலும் செய்திகள்