"எங்க சார் இல்லைனா நாங்க இல்ல" படிப்பு கொடுத்த ஆசிரியரை பல்லக்கில் தூக்கி அழகு பார்த்த மாணவர்கள்

x

"எங்க சார் இல்லைனா நாங்க இங்க இல்ல.." பல மருத்துவரையும்.. பல பொறியாளரையும்.. உருவாக்கிய ஆசிரியர்..! பல்லக்கில் தூக்கி அழகு பார்த்த மாணவர்கள்


Next Story

மேலும் செய்திகள்