தமிழகம் டூ நாசா - கரூர் மாணவன் அசத்தல் - உலகின் முதல் பயோ செயற்கைக்கோள் உருவாக்கி சாதனை

கரூரில் 11 ஆம் வகுப்பு மாணவன் உருவாக்கிய உலகின் முதல் சிறிய பயோ செயற்கைக்கோள் நாசா மூலம் விண்வெளிக்கு செல்லவிருக்கிறது.
x

கரூரில் 11 ஆம் வகுப்பு மாணவன் உருவாக்கிய உலகின் முதல் சிறிய பயோ செயற்கைக்கோள் நாசா மூலம் விண்வெளிக்கு செல்லவிருக்கிறது.கரூரில் 11 ஆம் வகுப்பு மாணவன் உருவாக்கிய உலகின் முதல் சிறிய பயோ செயற்கைக்கோள் நாசா மூலம் விண்வெளிக்கு செல்லவிருக்கிறது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்