புதிய வகை புற்றுநோய் சிகிச்சை இங்கிலாந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் சாதனை

x

1)புதிய வகை புற்றுநோய் சிகிச்சை இங்கிலாந்து - ஆராய்ச்சியாளர்கள் சாதனை

2) புற்றுநோய் என்றால் என்ன?

3) இங்கிலாந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் செய்தது என்ன?

4) இலக்கு என்ன?

தீங்கு விளைவிக்கும் செல்களை அழிக்க வேண்டும்

5) செய்தது என்ன?

வாய்ப்புண் உண்டாக்கும் வைரஸ்

வீரியம் குறைப்பு

மாற்றியமைப்பு

6) முடிவுகள் என்ன?

பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் செல்களை அழித்தது

7) முடிவுகள் என்ன?

ஒரு நோயாளியின் புற்றுநோய் மறைந்தது - மற்றவர்கள் தங்கள் கட்டிகள் சுருங்குவதைக் கண்டனர்

8) குணமடைந்தவர் யார்?

உமிழ்நீர் சுரப்பிகளின் புற்றுநோய்

9) நேரடியாக கட்டிக்குள் செலுத்தப்படும் ஊசிகள்

40 பேர் பங்கேற்பு

10) அதிக நோயாளிகளுடன் அடுத்த கட்ட ஆராய்ச்சி

( ஊசி + மாத்திரைகள் )


Next Story

மேலும் செய்திகள்