செஸ் ஒலிம்பியாட்டில் எம்.எஸ். தோனி..!

x

செஸ் ஒலிம்பியாட் நிறைவு விழாவில் எம்.எஸ்.தோனி பங்கேற்கிறார்/சென்னையில் வரும் 9ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு நேரு உள் விளையாட்டரங்கில் நிறைவு விழா/ஜூலை 27ஆம் தேதி தொடங்கிய செஸ் ஒலிம்பியாட் வரும் 10ஆம் தேதி நிறைவு பெறுகிறது/////2/செஸ் ஒலிம்பியாட் நிறைவு.


Next Story

மேலும் செய்திகள்