"பிளவுபடுகிறதா அதிமுக?யார் அந்த கருப்பு ஆடு?" " ஒரே ஒரு போராட்டம் தான் அறிவிச்சோம்" சேலத்தில் ஈ.பி.எஸ். ஆவேச பேச்சு..

x

"பிளவுபடுகிறதா அதிமுக?யார் அந்த கருப்பு ஆடு?"

" ஒரே ஒரு போராட்டம் தான் அறிவிச்சோம்"

சேலத்தில் ஈ.பி.எஸ். ஆவேச பேச்சு..


Next Story

மேலும் செய்திகள்