"டெல்லி சென்று தலைமையை எந்நேரத்திலும் சந்திப்பேன்" - எம்எல்ஏ ரூபி மனோகர்

x

ஒரு தலைபட்ச முடிவு என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள், யாரோ கொடுத்த அழுத்தம் என்று பார்க்கவில்லை, காங்., புகழுக்கு கடுகளவு களங்கம் ஏற்பட விடமாட்டேன், டெல்லி சென்று தலைமையை எந்நேரத்திலும் சந்திப்பேன்"


Next Story

மேலும் செய்திகள்