கழுத்தில் பாய்ந்த யானையின் தந்தம் அப்படியே முடங்கிப்போன மகன் போராடும் தாய், தந்தையின் கண்ணீர் கதை

x

யானை தாக்கியதில் முடங்கிப்போன இளைஞர்

தந்தங்களால் கழுத்தில் தாக்கியதில் படுகாயம்

4 ஆண்டுகளாக வீட்டிலேயே கிடக்கும் பரிதாபம்

உணவுக்கு அக்கம்பக்கத்தவர் செய்யும் உதவிதான்


Next Story

மேலும் செய்திகள்