"திமுக அரசு ஊழலையும், கட்ட பஞ்சாயத்தையும் மட்டுமே செய்கிறது" - ஜெ.பி.நட்டா கடும் தாக்கு

x

"திமுக அரசு ஊழலையும், கட்ட பஞ்சாயத்தையும் மட்டுமே செய்கிறது" - ஜெ.பி.நட்டா கடும் தாக்கு


Next Story

மேலும் செய்திகள்