செஸ் ஒலிம்பியாட் - 8ஆம் சுற்று ஆட்டம்...பதக்கம் வெல்லும்போர் தொடங்கியது | Chess Olympiad 2022

x

44 வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் 8 ம் சுற்று ஆட்டம் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்