பள்ளி, கல்லூரிகளில் விரைவில் மஞ்சப்பை அறிமுகம் செய்ய சுற்றுச்சூழல் துறை திட்டம் - பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை

பள்ளி, கல்லூரிகளில் விரைவில் மஞ்சப்பை அறிமுகம் செய்ய சுற்றுச்சூழல் துறை திட்டம் - பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை
பள்ளி, கல்லூரிகளில் விரைவில் மஞ்சப்பை அறிமுகம் செய்ய சுற்றுச்சூழல் துறை திட்டம் - பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்