விநாயகர் சிலைகளை நீர் நிலைகளில் கரைப்பதற்கான வழிமுறைகள் வெளியீடு - பிளாஸ்டிக், தெர்மாகோலால் செய்யப்பட்ட சிலைகளை கரைக்க அனுமதி இல்லை

விநாயகர் சிலைகளை நீர் நிலைகளில் கரைப்பதற்கான வழிமுறைகள் வெளியீடு - பிளாஸ்டிக், தெர்மாகோலால் செய்யப்பட்ட சிலைகளை கரைக்க அனுமதி இல்லை
விநாயகர் சிலைகளை நீர் நிலைகளில் கரைப்பதற்கான வழிமுறைகள் வெளியீடு - பிளாஸ்டிக், தெர்மாகோலால் செய்யப்பட்ட சிலைகளை  கரைக்க அனுமதி இல்லை
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்