பாஜகவினர் உண்மைக்கு புறம்பான குற்றச்சாட்டுகளை கூறுகின்றனர் - அமைச்சர் சக்ரபாணி

பாஜகவினர் உண்மைக்கு புறம்பான குற்றச்சாட்டுகளை கூறுகின்றனர் - அமைச்சர் சக்ரபாணி
பாஜகவினர் உண்மைக்கு புறம்பான குற்றச்சாட்டுகளை கூறுகின்றனர் - அமைச்சர் சக்ரபாணி
x

"உண்மைக்கு புறம்பான குற்றச்சாட்டு"

மத்திய அரசிடமிருந்து வாங்கும் அரிசி தரமில்லை அவர்களே கூறுவதாக அமைச்சர் சக்ரபாணி குற்றச்சாட்டு...

பாஜகவினர் உண்மைக்கு புறம்பான குற்றச்சாட்டுகளை கூறுவதாகவும் விமர்சனம்...


Next Story

மேலும் செய்திகள்