நார்வே அணி பதக்க பட்டியலில் இல்லாததால் செஸ் ஒலிம்பியாட் இறுதி போட்டியில் உலக சாம்பியன் மேக்னல் கார்ல்சன் விளையாடவில்லை

நார்வே அணி பதக்க பட்டியலில் இல்லாததால் செஸ் ஒலிம்பியாட் இறுதி போட்டியில் உலக சாம்பியன் மேக்னல் கார்ல்சன் விளையாடவில்லை
நார்வே அணி பதக்க பட்டியலில் இல்லாததால் செஸ் ஒலிம்பியாட் இறுதி போட்டியில் உலக சாம்பியன் மேக்னல் கார்ல்சன் விளையாடவில்லை
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்