அமைச்சர் முன்னிலையில் கச்சத்தீவில் நடந்த இருநாட்டு மீனவர்கள் பேச்சுவார்த்தை சமாதான அறிகுறியா?

அமைச்சர் முன்னிலையில் கச்சத்தீவில் நடந்த இருநாட்டு மீனவர்கள் பேச்சுவார்த்தை சமாதான அறிகுறியா?
x
அமைச்சர் முன்னிலையில் கச்சத்தீவில் நடந்த இருநாட்டு மீனவர்கள் பேச்சுவார்த்தை சமாதான அறிகுறியா?

Next Story

மேலும் செய்திகள்